Thiệp giáng sinh 10x15 trang 1

 

  • Hãy chọn một mẫu thiệp gíang sinh 10x15 dưới đây cho bạn
  • Sau khi chọn xong, bạn ghi nhớ mã số mẫu đã chọn
  • Quay lại trang đặt hàng, vui lòng click chọn mẫu mà bạn đã chọn trong danh sách.
  • Bạn cần chuẩn bị số hình tương ứng với mẫu bạn chọn. Gởi kèm phần úp file khi đặt hàng
  • Chuẩn bị một lời chúc thật dễ thương. Gởi kèm trong phần ghi chú khi đặt hàng

 

christmas-cards-10x15-cat-001 christmas-cards-10x15-cat-002
 christmas-cards-10x15-cat-003  christmas-cards-10x15-cat-004
christmas-cards-10x15-cat-005 christmas-cards-10x15-cat-006
christmas-cards-10x15-cat-007 christmas-cards-10x15-cat-008
christmas-cards-10x15-cat-009 christmas-cards-10x15-cat-010
christmas-cards-10x15-cat-011 christmas-cards-10x15-cat-012

Trang 1 : Trang 2