Tôi phải gởi file kèm đơn hàng như thế nào?

 

Bước 1: Chọn hàng

Sau khi chọn hàng xong, bạn chọn thanh toán

upload-file-1

Bước 2: Chọn phương thức vận chuyển và phương thức thanh toán

Bạn sẽ phải điền và chọn xong 2 bước tiếp theo là "hình thức vận chuyển" và "thanh toán" ( xem hướng dẫn ở phần vận chuyển

và thanh toán). chuyển qua phần hoàn tất đơn hàng.

Bước 3: Upload file

Bước 3-1: Chuẩn bị file up load

- Bạn chuẩn bị file và nén thành file zip.

- Đặt tên file theo sản phẩm, có dấu gach ngang giữa

- 1 File có dung lượng tối đa 5mb

ví dụ 1: bạn có 2 file, 1 là namecard.ai, 2 là hình link namecard.psd, bạn nén 2 file này thành 1 file in-name-card.zip

ví dụ 2: bạn có 20 hình in cho mini photo book, nếu 20 hình của bạn nén lại nhỏ hơn 5mb thì bạn zip lại là xong, nếu hình của

bạnlớn, bạn chia ra thành nhiều file, mỗi file sau khi zip phải nhỏ hơn 5mb, bạn sẽ có nhiều file như in-mini-photobook-1.zip,

 in-mini-photobook-2.zip, in-mini-photobook-3.zip...

Bước 3-2: Upload file

- Chọn nút " Chọn tện tin" chọn file bạn muốn upload lên, bấm upload, chờ cho đến khi việc upload thành công

- Bạn chỉ úp được 1 lần 1 file duy nhất

Ví dụ: xem hình bên dưới, ta đã úp 2 file, một là "in-mini-photo-book.zip", hai là "in-hoa-don.zip"

upload-file-2

Bước 4: Chọn file cho mục đích in

Sau khi úp file xong, ta phải chọn file in hoá đơn vào đơn hàng in hoá đơn, file in mini photo book vào đơn hàng mini photo

book. Bạn chọn phím mũi tên, sẽ hiện lên mã số sản phẩm, ở đây "DN-HD-VAT" là mã số của sản phẩm hoá đơn, " MN-PT

-Aroma" làmã sản phẩm của mini photo book loại Aroma. Bạn chỉ việc chọn file nào cho sản phẩm đó. Sa khi chọn xong,

ta được như hìnhbên dưới

upload-file-3

Bước 5: Hoàn tất đơn hàng