Thẻ nhựa

Từ 15.000 

In Stock
SKU: N/A
Compare

Printing options

Fill full the information below

Clear

Job Summary

See the total pricing and checkout

{{nbd_fields['f1590124268996'].invalidOption}} không có sẵn.
{{nbd_fields['f1590124390649'].invalidOption}} không có sẵn.
{{nbd_fields['f1590125312258'].invalidOption}} không có sẵn.

Please check invalid fields and quantity input or choose a different combination!

Tùy chọn tóm tắt

{{field.title}} : {{field.value_name}}
(phí giỏ hàng)
(cho tất cả các mặt hàng)
Giá tùy chọn / 1 món
Số lượng giảm giá / 1 món
Giá niêm yết / 1 món
Phí giỏ hàng / tất cả món đồ
Giá tổng / {{_qty}} món hàng

Bắt đầu Thiết kế / Upload Files có sẵng

Thiết kế tải lên

Hoàn thành

← Quay lại tùy chọn

Bạn muốn thiết kế như thế nào Thẻ nhựa

Upload file có sẵn

  • - Bạn đã có file thiết kế hoàn chỉnh
  • - Tải file lên đây, chúng tôi in cho bạn.

Thiết kế online ở đây

  • - Chọn mẫu thiết kế có
  • - Chỉnh sửa nội dung phù hợp với bạn.
×
Hướng Thẻ

Ngang, Dọc